L O A D I N G . . .

RESERVERINGSREGELS

Deze regels hebben betrekking op de mogelijkheid om een squashbaan te reserveren via het internet. Als zodanig vormen ze een aanvulling op de bij Topsquash Maassluis toepasselijke Algemene Leveringsvoorwaarden en de bij Topsquash Maassluis gebruikelijke omgangsvormen.

De mogelijkheid om via het internet te boeken is geen recht maar een privilege dat onder omstandigheden kan worden ingetrokken. Dat gebeurt bijv. indien er voortdurend 'voor alle zekerheid' wordt gereserveerd.

Inschrijving in het systeem houdt in dat de betreffende speler/deelnemer ermee akkoord gaat dat zijn/haar adres-, speel- dan wel gebruiksgegevens worden bewaard voor eventueel gebruik in de bedrijfsvoering van Topsquash Maassluis. Topsquash Maassluis zal deze gegevens echter nooit op enigerlei wijze aan derden ter beschikking stellen. Feitelijk bewaarder van de gegevens is Baanreserveren.nl, dat moet worden beschouwd als uitvoerder van Topsquash Maassluis, zoals bedoeld in de AVG.

Gebruikers van Baanreserveren.nl worden spelers genoemd.

Een reservering kan alleen worden gemaakt door een ingeschreven speler.

Om ingeschreven te worden, dient men een geldig e-mail adres te hebben. Dit e-mail adres wordt op het moment van inschrijven gecontroleerd op geldigheid.

Spelers kunnen 'gast'  of  'lid' zijn. Een gast krijgt de losse baanhuur in rekening gebracht. Een lid krijgt eventuele toeslagen toegerekend.

Een reserverende speler wordt geacht zijn medespeler op te geven. De speler kan daarbij gebruik maken van een lijst van alle andere ingeschreven spelers, een lijstje van de mensen met wie hij of zij recent speelde, of door te kiezen voor de optie 'medespeler is geen lid'. In het laatste geval wordt de medespeler behandeld als gast en is de losse baanhuur van toepassing voor leden. De reserverende speler is aansprakelijk voor de eventuele baanhuur voor zijn medespeler (introducee).

Van elke reservering ontvangen speler en medespeler per e-mail een bevestiging. In deze bevestiging staat vermeld wat de eventuele kosten zijn.

Spelers worden behandeld op grond van hun status op het moment van spelen. Loopt een abonnement af tussen het moment van reserveren en het moment van spelen dan wordt een reservering niet geweigerd, maar wordt de betreffende speler beschouwd als gast en is de losse baanhuur van toepassing.

Boekingen per internet kunnen, vanaf 's ochtends 07.00 uur, door leden en gasten 6 dagen van te voren worden gedaan. Zowel leden als gasten hebben het recht hun baan (indien mogelijk) door te boeken naar de week daarop volgend.

Leden mogen maar een keer per week binnen de piektijden een baan reserveren. Heeft men gespeeld en is er ruimte, dan mag via de receptie een tweede speeltijd worden gereserveerd. Piektijden zijn van maandag t/m donderdag tussen 19:00 uur en 22:00 uur.

Leden die al een reservering hebben staan in de piektijden mogen wel reserveren “van vandaag voor vandaag”. Dit houdt in dat je op de dag zelf kosteloos kunt reserveren voor diezelfde dag.

Een reservering die binnen 30 minuten weer ongedaan wordt gemaakt, wordt beschouwd als een vergissing, er worden geen annuleringskosten in rekening gebracht.

Reserveringen kunnen ook weer via het internet worden geannuleerd. Van een annulering krijgen beide spelers per e-mail een bevestiging, waarin ook melding wordt gemaakt van eventuele annuleringskosten.

Annuleringskosten worden opgeslagen totdat een van de betrokken spelers weer een reservering maakt. Dan worden de totale reserveringskosten m.b.t. een geannuleerde reservering (dus de kosten voor beide spelers) aan deze speler in rekening gebracht. Maar als een van aangesproken spelers heeft betaald dan vervallen de kosten bij de ander.

Kosteloos annuleren kan tot 10:00 uur ’s morgens op de dag van speeltijd. Na 10:00 worden annuleringskosten in rekening gebracht, ongeacht de reden.

De annuleringskosten voor gasten zijn gelijk aan de losse baanhuur.

De annuleringskosten voor leden is € 5,- per lid.

Wordt een geannuleerde speeltijd van leden alsnog verhuurd aan derden dan vervallen de annuleringskosten. In dat geval stuurt het systeem een e-mail met deze mededeling.

Bij verschil van mening gelden de gegevens zoals deze in Baanreserveren.nl staan genoteerd.